kompletné stavebné  práce pre vás

stavebný team

Hurban

mobil: 0905 605 438, Pernek 11

    • zaškolenie zateplovacím systémom BAUMIT
    • zaškolenie zateplovacím systémom INEX
    • zaškolenie zateplovacím systémom STOMIX
    • certifikát TSUS pre STOMIX technológie

Copyright © 2016 Hurban

design by Kulumi

info@hurbanmurarstvo.sk